נשים עושות שלום מתארחות בהדלקת נרות בין-דתית של קהילת ציון בירושלים, 29.12.

הזמנה לאירוע הדלקת נרות בין-דתית בירושלים בשיתוף קהילת ציון