נשים עושות שלום יוצרות יחד שיח חדש למען הדורות הבאים – עומר 2.1.2017

הזמנה לאירוע בעומר