נשים עושות שלום והתנועה הקיבוצית / ענת לוין, הזמן הירוק, 7.7.2016

נציגות תנועת נשים עושות שלום בקיבוצים נפגשו עם מזכ”ל התק”צ, ניר מאיר. מאיר אמר, שמועצת התנועה הקיבוצית החליטה שהתנועה היא בעד שתי מדינות לשני עמים, ועל כן ברור שהנהגת התק”צ לא תעמוד בדרכנו. הכתובת לשיתופי פעולה בתנועה הקיבוצית הם, לדבריו, הקי בוצים עצמם – הדלת פתוחה בפנינו להציג את עצמנו בכל קיבוץ וקיבוץ ולפרט את בקשותינו. ואנו אכן נעשה זאת: נציגותינו בכל הקיבוצים יפנו אל חברי הקיבוץ ואל הנהלתו לקבלת תמיכה רעיונית ובמידת האפשר גם עזרה לוגיסטית או אחרת בפעולותינו השונות, ובעיקר בצעדת התקווה.

לכתבה המלאה בזמן הירוק (ע’ 2)