נשים עושות שלום בעצרת שלום דרוזית-ערבית-יהודית בירכא, 26.11.16

merhav-zeburi-banner

בשבת 26.11.16 תערך בירכא עצרת שלום דרוזית-ערבית-יהודית, שבה תשתתף גם דוברת של נשים עושות שלום. העצרת תחל בשעה 15:30.

נוכחותנו בעצרת חשובה מאוד! אנא הפיצו והגיעו.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למירי: 054-4765388