נשים מובילות שינוי חברתי, בהשתתפות נציגות התנועה, יעל אדמי וריחאב עבד אלחלים, 22.12.16, גבעת חביבה

kenes2212