נשים דואגות לעתיד – “נשים עושות שלום” בטלויזיה האוסטרית

ראיון עם נציגות “נשים עושות שלום” במסגרת כתבה של קריסטיין רטנר על הסכסוך הישראלי-פלשתיני בטלוויזיה האוסטרית.

Israel: Sorge um die Zukunft