נשות מודיעין תופרות שלום / רותי בוסידן, ידיעות מודיעין, 9.12.16

כתבה על נשות מודיעין בידיעות 9.12על מפגש יצירת פיסות שלום בהנחית רותי רבני משוהם.