נהאדה אל-עוקבי בראיון לתוכנית לונדון וקירשנבאום, 9.12.18

נהאדה במפגש בחורה, במסע השלום

נהאדה במפגש בחורה, במסע השלום

נהאדה אל-עוקבי, חברה בנשים עושות שלום ופעילה חברתית, מבאר-שבע, בראיון לירון לונדון,

לונדון וקירשנבאום, 9.12.18 (מדקה 42:10)