משקות זרעים של תקווה / רותי כהן, עלי חפר

מאמר שפורסם ב”עלי חפר” – דצמבר 2014

משקות זרעים של תקווה - רותי כהן בעלי חפר