מפגשי “סלט ישראלי” – 2016 – תמונות וסרטים

מפגשי סלט ישראלימפגש סלט ישראלי מפגשי סלט ישראלי מפגשי סלט ישראלי

סרטה של שושה וילן:

יהלומה זכות במפגש סלט ישראלי אשקלון דר ריחאב במפגש סלט ישראלי אשקלון מלי מעלי זהב במפגש סלט ישראלי אשקלון ז'ניה פוקשנסקי במפגש סלט ישראלי אשקלון לילי וייסברגר במפגש סלט ישראלי אשקלון  מפגש סלט ישראלי באשקלוןמפגש סלט ישראלי אשקלון