מלכה בלושטיין בראיון בתוכנית “שולחן לשניים” עם בועז כתבן ברדיו קול הגליל העליון