מחקר שהוצג בכנס "בונות עתיד משותף": בנושאי ביטחון התקשורת מצטטת ח"כים פי ארבעה יותר מח"כיות / נטע אחיטוב, הארץ, 22.7.18

מחקר חדש מגלה שנוכחותו של חבר הכנסת והיעדרותה של חברת הכנסת מהסיקור התקשורתי אינן נקודתיות, אלא דפוס קבוע שחוזר על עצמו.

רננה עטייה, מסטרנטית במגמה לתקשורת פוליטית באוניברסיטה העברית, חוקרת התבטאויות פרסונליות בזירה הפוליטית. היא מצאה במחקרה כי בעוד ששני המגדרים מתבטאים בשיעור זהה בנושאים ביטחוניים ומדיניים ברשתות החברתיות, התקשורת מסקרת את חברי הכנסת הזכרים פי ארבעה יותר מאת הנשים. המחקר המלא, אותו הנחתה ד"ר נטע קליגלר־וילנצ'יק, מהמחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית, יוצג ביום שלישי בכנס שכותרתו "נשים, שלום וביטחון" שמארגנים עמותת "איתך־מעכי — משפטניות למען צדק חברתי", ארגון "נשים עושות שלום" ומדרשת אדם, בשיתוף המגזין המקוון "אונלייף".

למאמר המלא באתר הארץ: