לו הייתי ביבי / עינת לוצאטי

לו הייתי ביבי, הייתי נואמת במצדה נאום חוצב להבות. הייתי אומרת: שנית מצדה לא תיפול, די לקורבנות, די לקנאות, די למלחמות, די לשפיכות הדמים, הגיע זמן  גבורה וגיבורים עושים שלום –

לו הייתי ביבי הייתי מעלה את תלחי הצפונית שהיא חיבור מורשת וחיים, שהיא תנועת בית”ר וקיבוצים, למצדה הדרומית. הייתי מניפה את שלטי תנועתי נשים עושות שלום בעברית וערבית שעליהם כתוב: טוב לחיות בעד ארצנו, והייתי מדגישה: טוב לחיות, טוב לחיות בעד, טוב לחיות בעד ארצנו בשלום ושכנות טובה –

לו הייתי ביבי הייתי מצטטת את מנחם בגין ראש הממשלה ממפלגת הליכוד שחתם על הסכם שלום עם מצרים, שאמר בנאומו בכנסת ישראל לרגל ביקורו של  הנשיא סאדאת בנובמבר 1977: “איננו מאמינים בכוח, אנו מאמינים בזכות ומשום כך שאיפתנו מעומק לבנו, מאז ומתמיד עד עצם היום הזה, היא השלום. אנו מאמינים שאם נעשה שלום, שלום אמיתי, נוכל לעזור איש לרעהו בכל שטחי החיים ותיפתח תקופה חדשה במזרח התיכון, תקופת פריחה וצמיחה, פיתוח והתפתחות וגידול. אנחנו מבקשים שלום מלא, אמיתי, תוך התפייסות מוחלטת בין העם היהודי והעם הערבי. הבה ננהל משא-ומתן, אדוני הנשיא, כאנשים בני-חורין על חוזה שלום, ובעזרת השם, כך אנו מאמינים באמונה שלמה, יבוא היום ונחתום עליו בכבוד הדדי ואז נדע שתמה תקופת המלחמות. הושטנו יד איש לרעהו, לחצנו יד איש של רעהו והעתיד יהיה מזהיר לכל עמי האזור. ראשית חכמה בחוזה שלום – ביטול מצב המלחמה.

 לו הייתי טראמפ הייתי נואמת במצדה נאום חוצב להבות. הייתי מצטטת מנאומו של סאדאת, ראש ממשלת מצרים שנאם בכנסת ישראל בירושלים בנובמבר 1977: “באתי אליכם היום כדי שנבנה חיים חדשים, כדי לקיים את השלום בהיותנו כולנו על אדמה זו, ארץ האלוהים. בחייהם של אומות ועמים יש רגעים שבהם מוטלת על כל אלה אשר נחנו בתבונה ובראייה נכונה ונוקבת של הדברים לראות את אשר מעבר לעבר, עם כל הסיבוכים והמשקעים, וזאת למען זינוק נועז לקראת אופקים חדשים. אלה הנושאים כמונו את האחריות המוטלת על כתפינו הם הם הראשונים שצריכים לאזור עוז כדי להחליט את ההחלטות הגורליות התואמות את הסיטואציה. 

למען כל זה, בכדי להגן על חיי בנינו ועל חיי אחינו ואחיותינו כולם, כדי שחברתנו תתפנה ליצירה מתוך בטחון ושלווה, למען התפתחות האדם והאושר, כדי להעניק לו זכות של חיים בכבוד, למען אחריותנו בפני הדורות הבאים ולמען חיוכו של כל תינוק הנולד על אדמתנו – למען כל אלה החלטתי לבוא אליכם למרות כל הסיכונים ולשאת לפניכם את דברי בצורה ישירה.

והייתי פונה לאבו מאזן ומזמינה אותו לירושלים, לכנסת ישראל, כי הגיעה עת פיוס, עת חיים, עת שלום למעננו, למען בנותינו ובנינו, למען נכדותינו ונכדינו.