לא נעצור עד שיהיה פה שלום / רונית יהל, בשבילי הקיבוץ, מידע 8, 17.3.17

על נשים עושות שלום וטקס תל-חי – ע’ 44