כנס חיים משותפים ה-9 בסימן נשים יוצרות שיתופיות ודו-קיום, 28.11.16

3810_B_inv_kenes_2Language_22x10-1