כנס במכללת נתניה בנושא מניעים וחסמים ישראלים בהשגת הסדר שלום עם הפלסטינים, 3.11.16

ב- 3.11.16 יתקיים כנס במכללת נתניה בנושא מניעים וחסמים ישראלים בהשגת הסדר שלום עם הפלסטינים.
בפאנל ייקחו חלק נציגות של “נשים עושות שלום”.