ימי הצום / עודד בר-מאיר, הקיבוץ, 14.8.15

פנינה דובו מקיבוץ להב לקחה על עצמה ״צום איתן״ ויצאה למאבק עם חברותיה לתנועת ״נשים עושות שלום״, למען חידוש המשא ומתן.

 

http://www.ifat.com/MediaSite/CustomerMedia/PrintPdf/Item31260970_20150815091104.pdf