שירי לוינס – נשים עושות שלום

 

הגעתי ל’נשים עושות שלום’ אחרי שנים רבות בהן אני עוסקת בנושאים של מגדר ויישוב סכסוכים. לאורך כל השנים האלה, כשחקרתי תנועות נשים לשלום בעולם, תהיתי מתי יבוא תורנו. התשובה היא: עכשיו!

אני חושבת שבעשייה של נשים למען שלום יש הבטחה לשינוי השיח החברתי כולו לשיח מכיל ומשתף יותר, בו אנו פועלות לטובת הכלל, ולא מתוך אינטרסים צרים. במקומות בעולם בהם הצליחו תהליכי שלום בשיתוף נשים – החיים של כל האנשים בחברה השתנו לטובה.