התחדשות ארגונית

מודל חדש לקבלת החלטות: מודל חדש לקבלת החלטות יצא לדרך בישיבה האחרונה של ועדת ההיגוי המורחבת. המודל החדש נבנה כדי להתמודד עם הקשיים שהתגלו במתכונת הקודמת של קבלת ההחלטות וכדי להקל על ניהול שוטף ויעיל של התנועה.  המודל אמור לאפשר למגוון הנשים והקולות בתנועה (תנועה שטוחה) לקבל ביטוי טוב בהחלטות ולתת מרחב של אוטונומיה לפעילות אזורית. בד בבד מעניק הדגם החדש לרכזות ההיגוי סמכויות רבות יותר בניהול היום-יומי של התנועה שיתבסס בגדול על תכניות עבודה שנתיות.

צוות ההיגוי הורחב והוא נקרא היום ‘צוות המאה’. חברות בו פעילות מרכזיות בתנועה, רכזות אזוריות, ראשות צוותים מקצועיים, נשים המייצגות מגוון בתנועה ועוד. הצוות ייפגש שלוש עד ארבע פעמים בשנה בכדי לקבוע את האסטרטגיה של התנועה, לדון בתוכניות העבודה ובנושאים מהותיים .תפקידה של הרכזת בשכר של התנועה ישתנה בעקבות המודל החדש והיא תסייע לרכזות ההיגוי בכל הנושאים האדמיניסטרטיביים. זה המקום לציין כי יעל ברזילי, שהייתה בחמשת החודשים האחרונים רכזת בשכר של התנועה, הודיעה על סיום תפקידה וטרם נבחרה לה מחליפה​.

רכזות היגוי רכזות ההיגוי של התנועה בשמונת החודשים האחרונים : שלי פורמן-אסא, ורדית קפלן, הדר קלוגר וריחאב עבד אלחלים, סיימו באחרונה את תפקידן כרכזות תנועה.​ רכזות חדשות ייבחרו עד סוף נובמבר והרכזות הוותיקות ילוו אותן בכניסתן לתפקיד עד אמצע דצמבר. אנו מודות לרכזות היוצאות על עבודתן המסורה, המעולה והחשובה בתקופה לא קלה וסוערת של התנועה .

תכנית עבודה כלל תנועתית: בעקבות מעגלי השיח שהתקיימו במהלך חודש מאי גובשה אסטרטגית התנועה. האסטרטגיה לשנה הבאה שמה דגש מיוחד על הרחבת המגוון של חברות התנועה ועל הגדלת המודעות הציבורית לפעולותינו. במהלך החודשיים האחרונים גיבשו רכזות הצוותים המקצועיים ורכזות האזורים תכניות עבודה שנתיות. בימים אלו מגובשת תכנית עבודה כלל- תנועתית שאמורה לאפשר סינרגיה בין תכניות העבודה של כל הצוותים. בראשית דצמבר אמורה להתפרסם תכנית עבודה שנתית כוללת ומאושרת.

​יעוץ ארגוני , שתיל : ​בימים אלו החלו ללוות את התנועה יסמין ונטשה, שתי יועצות ארגוניות משתיל. היועצות הארגוניות אמורות לסייע בידינו להתמודד עם המתחים שנוצרו בתנועה סביב נושא קבלת החלטות, כמו גם בהטמעת המודל החדש.