השבוע שלי עם יפעת זמיר – חברת התנועה, רשת ב', 21.2.15

יפעת זמיר, סיפרה בתוכנית "השבוע שלי", על תנועת נשים עושות שלום, החזון, ההשתתפות בכנס שדרות, פרויקט הצמתים והעליה לירושלים בשבוע הבא.

נשים עושות שלום ב"שבוע שלי", דקות 14:20-18:27