הקרנת הסרט על נשות ליבריה בכפר ראמה, 13.3.17

screening kefar rama

http://osotshalom.ravpage.co.il/RAMA