החלטה מספר 1325 של מועצת הביטחון של האו”ם – ייצוג נשים בתהליכי שלום

החלטה מספר 1325 של מועצת הביטחון של האו”ם מיום 31.10.2000, מצהירה על המחויבות של מועצת הביטחון של האו”ם להגן על נשים ולהבטיח את ייצוגן בתהליכי שלום ובפוליטיקה הבינלאומית. החלטה זו מצהירה על הצורך של קובעי מדיניות ושל המשפט הבינלאומי להסתכל על חוויותיהן של נשים ונערות החיות באזורי לחימה וסכסוכים אלימים מתוך נקודת מבט מגדרית ומתוך הכרה בהשפעה הייחודית הקיימת על נשים, נערות (וילדים) במצבים כאלה. ההחלטה דורשת מהצדדים המעורבים בסכסוכים אלימים לכבד זכויות נשים ולתמוך בשיתוף וייצוג נשים בתהליכי משא ומתן לשלום ובפתרון סכסוכים. את ההחלטה יזמה שרת החוץ של נמיביה בעת שכיהנה כראש המועצה לביטחון של האו”ם, לאחר עבודת לובי של ארגוני נשים, שבראשם יוניפם (UNIFEM). בעקבות החלטה זו, גיבשו 23 מדינות ברחבי העולם תוכניות פעולה לאומיות (National Action Plans) להטמעת עקרונות החלטה 1325 , ובכללן ארצות-הברית, בוסניה, ליבריה, בריטניה, ספרד, נורבגיה והפיליפינים . מדינת ישראל הייתה המדינה הראשונה בקרב חברות האו”ם אשר הטמיעה בחוק חלק מעקרונות החלטה 1325, אולם עד שנת 2012 טרם אימצה תוכנית פעולה לאומית בנושא.

תרגום לעברית של ההחלטה:

http://peacewomen.org/assets/file/TranslationInitiative/1325/1325hebrew.pdf

הטקסט המקורי באתר האו”ם

הטקסט המקורי באתר האו”ם

החוק בישראל:

חוק שיווי זכויות האשה, תשי”א-1951, סעיף 6ג1

(ייצוג הולם בוועדת בדיקה ממשלתית, בוועדת חקירה, בוועדה ציבורית ובצוות לעיצוב מדיניות לאומית)