הזמנה להשתתפות בפרויקט: “בונות עתיד משותף”

הזמנה לסמינר בונות עתיד משותף 2017-2018