בוחרות בשלום / כתבה במקומון “על הצפון” מאת מירב שני ישראלי, 14.5.2015

פעילות “נשים עושות שלום” עובדות קשה כדי לייצר באזז ועניין, שיגרמו למישהו שם למעלה, בממשלה, להגיע להסכם מדיני.

לקריאת הכתבה בעמ’ 44