אסיה איסטושינה – קואליצית מדד הביטחון של נשים

Assya1

אסיה איסטושינה היא חוקרת בצוות  ‘מדד הביטחון של נשים’. המדד  הוא כלי שבוחן  את רמת הביטחון של נשים מקבוצות חברתיות שונות בתוך ישראל, ומקיף מגוון תחומים – מגדרי, כלכלי, חברתי, פוליטי, פיסי, מיני ועוד. המדד נועד להגדיר מחדש את מושג הביטחון, ולקדם שינוי מדיניות בהתאם.

בימים אלה  עובדות החוקרות בצוות על כתיבת דו”ח חדש העוסק בתחושת הביטחון של נשים יהודיות ופלסטיניות בתוך ישראל במהלך המלחמה בקיץ האחרון.

אתר קואליצית מדד הבטחון לנשים