אורה לוי מתארחת בערוץ הכנסת, קו פתוח: שירות נשים בצה”ל, 24.11.16