אוהל צום איתן מארח – פעילות ליום שני, 17.8.15

12:00 ד”ר רונית מרזן
16:45 אלון שוסטר ראש המועצה האזורית שער הנגב יתארח וידבר באוהל.
18:30 – תתארח איבתיסאם מחאמיד מפורדיס – פעילת שלום ערבית ישראלית. כלת פרס “Unsung Heroes” לשלום מאת הדלאי לאמה (2009). מחאמיד היא יו”ר עמותת “השלום מתחיל מבפנים” ופעילה למען זכויות האישה וקירוב לבבות.

*שימו  לב הביקור של נשות בית גאן נדחה -על מועד חדש תבוא הודעה.*