אוהל צום איתן מארח – פייטנות נשית, נשים כקורבנות מלחמה ורב שיח נשי ישראלי פלסטיני

ביום שני, 10.8.15,

בשעה 12:00 תופיע רקפת אמסלם-פייטנית,

בשעה 17:30 תרצה ד”ר אסנת ברתור – נשים כקורבנות מלחמה ודיני מלחמה בראייה ספרותית.

בשעה 18:30 יתקיים רב שיח עם נשים ישראלית ופלשתינאיות. מנחה תמר גור