אוהל צום איתן מארח – יום חמישי 6..8.15 בשעה 18:00

יום חמישי 6.8 בשעה 18:00 יתארחו באוהל צום איתן  אמני ישראל – יעל אבקסיס, צרויה שלו ודויד ברוזה.

בואו גם אתן.