Хотят ли женщины войны – כתבה בעיתון האינטרנטי ברוסי – רלוונט – 10.5.2015

פרסום ראשון של מאמר דעה ברוסית שכתבה עיתונאית ופעילה חברתית אסיה אסטושינה. בכתבה מסופר על תנועות נשים שונות בעולם שהיו מעורבות בתהליכי שלום ומוזכרות גם דוגמאות של ישראל (4 האמהות, נשים בשחור ותנועת נשים עושות שלום). כמו כן מוזכר המיצג שיתקיים בעת השבעת הממשלה. הכתבה פורסמה בעיתון אינטרנטי relevant.

לקריאת הכתבה