כח נשי, נשים ובטחון

על שיתוף נשים בתהליכי שלום וביטחון