לומדות על הסכסוך

מאגר מאמרים ומסמכים בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ניסיונות לפתרון הסכסוך, מחיר המלחמות, שילוב נשים בתהליך המשא ומתן, דוגמאות מהעולם ועוד