קריאה לשלום

קוראות לשלום בינינו ועם שכנינו

קריאה לשלום שנוסחה לקראת מסע השלום שנערך בסתיו 2017, ומאז נמסרה ליו"ר הכנסת ומספר רב של חברי כנסת, ונקראה באירועים שונים של התנועה ברחבי הארץ.

אנו, עשרות אלפי נשים יהודיות וערביות, חילוניות ודתיות, מהמרכז ומהפריפריה ומכול גווני הקשת הפוליטית והחברתית, קוראות יחד לשלום, בינינו ועם שכנינו!

אנו קוראות להנהגה שלנו לפעול במשותף עם ההנהגה הפלסטינית לכינון הסכם מדיני.

הכמיהה האנושית לשלום משותפת לכל בני האדם וזו האחריות שלנו ושלכם, להעז, להוביל ולגרום לכך שיושג הסכם מדיני שיביא בטחון לשני העמים.

כן, זה אפשרי!

אנו משוכנעות שניתן לסיים את הסכסוך! הדאגה המשותפת שלנו לביטחונם ורווחתם של הדורות הבאים היא המחברת אותנו לקול חזק ונחוש.

אנו פונות למנהיגינו בדרישה:

  • לפתוח באופן מידי במשא ומתן כדי להשיג בתוך זמן קצוב הסכם בר קיימא אשר יהיה מקובל על שני הצדדים ויכבד את את שני העמים.
  • להבטיח ייצוג הולם ושוויוני לנשים ממגוון קהילות בתהליך המשא ומתן ובמוקדי קבלת ההחלטות.

כדי ליצור תרבות של שלום, אנו לוקחות על עצמנו אחריות, כתנועה וכיחידות, לקדם שיח ועקרונות של אי אלימות וכבוד הדדי.

לפיכך, אנו מתחייבות:

  • להמשיך ולחולל שינוי בתחומים השונים בחינוך, בחברה האזרחית, בדת, בבריאות, בסביבה.
  • ליצור, לקדם ולשמר תרבות של שלום ואי אלימות בכל רבדי החברה.
  • להמשיך ולהשפיע על סדר היום הציבורי ולגרום לשינוי השיח התרבותי, הפוליטי, האזרחי והציבורי, לשיח מוביל שלום ותומך הסכם מדיני.

נתמוך בכל פעולה של המנהיגים המקדמת שלום. נמשיך במסע עד שייחתם הסכם מדיני. חזוננו יהפוך למציאות. כן, זה אפשרי!

ד' תשרי תשע"ח 24 בספטמבר 2017