קריאה לשלום

קריאה לשלום שנוסחה לקראת מסע השלום שנערך בסתיו 2017, ומאז נמסרה ליו”ר הכנסת ומספר רב של חברי כנסת, ונקראה באירועים שונים של התנועה ברחבי הארץ.

call for peace hebrew