אודות התנועה

מי אנחנו?

נשים עושות שלום היא תנועה בלתי מפלגתית, רחבה וצומחת, של אלפי נשים הפועלות ומשפיעות במרחב הציבורי והפוליטי.

בקיץ 2014, לאחר רצח שלושת הנערים היהודים ורצח הנער הערבי, כשאנשים דיברו בשנאה ובפחד, התותחים בישראל ובעזה רעמו, הפוליטיקאים ואנשי הצבא נאמו, לא יכולנו לשתוק יותר;

קמנו ויצרנו תנועה של נשים נחושות. תנועה שמיועדת להניע מחדש את תהליך ההסכם המדיני שנתקע.

חברות בתנועה נשים בעלות דעות פוליטיות שונות, יהודיות וערביות, חילוניות ודתיות, מכל רחבי הארץ; כולן קוראות להשיב את חזון השלום למרכז השיח הציבורי וללב הפעילות המדינית.

יעוד

למנוע את המלחמה הבאה ולהוביל לפתרון לא אלים, מכבד ומוסכם של הסכסוך בין שני הצדדים,
הישראלי והפלסטיני, בתוך ארבע שנים.

למה נשים?

דעתן של נשים לרוב אינה נשמעת בנושאים של מלחמה ושלום. תנועתנו תדאג שקולותינו, צרכינו ושאיפותינו, ושל מגוון קבוצות האוכלוסיה, יקבלו ביטוי ומענה בעיצוב המדיניּות.

מעורבות של נשים מייצרת תהליכי הידברות והסכמה אפקטיביים. נשים היו מעורבות בכל הסכמי השלום המשמעותיים בעולם ב- 15 השנים האחרונות.

נשים מוכנות ומעזות לברר: מה המשמעות האמיתית של שלום? מה זה אומר בטחון? מה זה אומר הסכם? ומסוגלות לכלול את מגוון התשובות בבניה מחודשת של מושגים אלה.

שיתוף פעולה בין נשים פלסטיניות ונשים ישראליות, הפועלות במקביל לתנועתנו במעגלים גדלים והולכים, מגדיל את הסיכוי לפתרון בר קיימא.

איך אנחנו פועלות?

מעלות לראש סדר-היום את הצורך בפתרון מדיני, באמצעות הפעלת לחץ ישיר, תקשורתי, וציבורי, על מקבלי ההחלטות המדיניות.

מקיימות פעילויות-שטח והסברה ברחבי הארץ, כדי להרחיב ולהעמיק את ההבנה בנושא הסכם מדיני, וכדי לצרף עוד נשים וגברים לתנועה.

מביאות לשילוב משמעותי של נשים בכל הגופים הממשלתיים לשלום, ובכל צוותי המשא ומתן המדיני והפורומים לשלום וביטחון. זאת כמתחייב מחוק שיווי זכויות האישה, ומהחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם.

עקרונות התנועה

 גם את יכולה לעשות שלום*

*וגם אתה. הפניה מיועדת גם לגברים

שלום אינו אוטופיה; הוא הבסיס ההכרחי לחייהם של שני העמים במרחב הזה, בביטחון ובחופש.