תרמו לנו

יש דרכים רבות לפעול למען השלום…

אחת מהן היא תרומה כספית להמשך פעילותנו

 

אפשר לתרום ל"נשים עושות שלום" באמצעות: