תנועת נשים עושות שלום מקבלת מעמד מייעץ באו"ם

בתאריך 1 ביוני 2018, הגישה נשים עושות שלום בקשה לאו"ם לקבל מעמד מייעץ (consultative status), כלומר מעמד של ארגון לא ממשלתי הרשאי להשתתף בפעילות האו"ם. הבקשה הוגשה לאחר התייעצות עם משרד החוץ הישראלי ובעידודו.

הבקשה נדונה על ידי ועדה מיוחדת (העוסקת בארגונים לא ממשלתיים) בינואר 2020. הוועדה קיבלה את הבקשה בחיוב והעבירה את המלצתה למועצה הכלכלית חברתית של האו"ם (ECOSOC) לאישורה הסופי. במאי 2020 התקבל אישור ECOSOC להמלצה.

לאישור קדמו מאמצים מאחורי הקלעים לעודד את המדינות החברות בוועדה (ובמיוחד ישראל וארה"ב) להצביע בעד נשים עושות שלום. מסיבות טכניות (תקלה במאגרים), התנועה עדיין לא רשומה באופן פורמלי אך ההחלטה החיובית התקבלה!

משמעויות

קבלת המעמד המייעץ מאפשרת לנשים עושות שלום גישה ישירה לאירועים של ארגוני האו"ם הרלוונטיים לתחומי הפעילות של התנועה, השתתפות פורמלית והבעת עמדות, הרחבת שיתופי פעולה עם ארגונים ומדינות בחו"ל, גישה להזדמנויות נרחבות יותר לגיוס משאבים, להשתתפות בפעילות של קואליציות של ארגונים ועוד.

כך למשל מדי שנה מתקיים דיון בנוגע להחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם בנושא נשים וביטחון. נע"ש תוכל לבקש להשתתף באופן רשמי, לשלוח הצהרה, לארגן אירועי צד משלה בנוכחות דיפלומטים ועוד. מעבר לכך יש בקבלת המעמד משום לגיטימציה של האו"ם והצטרפות לקהילה רחבה יותר העוסקת בנושאי נשים וביטחון והמשך שיתוף הפעולה עם משרד החוץ באופן שמקדם את האסטרטגיה של התנועה.

רקע – המועצה הכלכלית חברתית של האו"ם (ECOSOC)

המועצה הכלכלית חברתית של האו"ם (ECOSOC) היא אחד הגופים החשובים בארגון האו"ם. היא עוסקת בקידום שיתוף פעולה ופיתוח בינלאומי בנושאי כלכלה וחברה. במועצה חברות 45 מדינות, הנבחרות על ידי העצרת הכללית לכהונה בת שלוש שנים.

תפקידיה של המועצה הם בין היתר איסוף מידע, ייעוץ למדינות חברות, וקבלת המלצות. עם זאת, תפקידה העיקרי והחשוב ביותר של המועצה הוא לתאם בין הפעילויות החופפות הנעשות בגופים שונים באו"ם. כמו כן, כוחה של המועצה הוא בהקמת מוסדות וגופים שונים בתחומי הכלכלה, החברה, זכויות האדם, הבריאות וכו'.

למועצה יש מספר גופי משנה/גופי בת (subsidiary bodies), ביניהם הוועדה למעמד האישה, הוועדה לזכויות האדם, הוועדה לענייני סחר בינלאומי, הוועדה לאנרגיה מתחדשת וכן נציב האו"ם לענייני פליטים. בעוד שמקום מושבה של המועצה הוא בניו יורק, חלק מגופי הבת הללו יושבים במרכזי או"ם נוספים כמו ג'נבה ווינה. הוועדה למעמד האישה נפגשת מדי שנה בחודש מרץ בניו יורק.

השתתפות ארגונים לא ממשלתיים (NGOS) בפעילות האו"ם

בשנת 1996 קיבלה המועצה הכלכלית והחברתית את החלטה 1996/31 בה היא קובעת מנגנון שיאפשר לאו"ם להתייעץ עם גופים לא ממשלתיים, מתוך הכרה בחשיבות הגדלה של הארגונים הללו ברמה הבינלאומית והלאומית, ועל מנת לקבוע קריטריונים אלו ארגונים יוכלו להשתתף בפעילות האו"ם.

ארגונים שעוברים תהליך בדיקה וסינון, רשאים להשתתף באופן רשמי בפגישות של גופי בת של האו"ם (ויכולים להשמיע הצהרות בתום נאומי המדינות), יכולים לארגן אירועים באופן עצמאי, לקיים שיחות עם נציגי מדינות וארגונים אחרים ועוד. כיום 4045 ארגונים מכל העולם נהנים ממעמד זה ומדי שנה מאות ארגונים נוספים מגישים בקשה להצטרף, בתהליך שעשוי להימשך שנים (במקרה של נע"ש, קבלת המעמד תוך שנתיים נחשבת מהירה). ארגון שמבקש לקבל מעמד כזה צריך להראות שהארגון עצמאי לחלוטין מהממשלה (מקורות כספיים וכו'), שהארגון דמוקרטי, ומכבד זכויות אדם וכן להציג מה תהיה התרומה של הארגון לפעילות האו"ם.

מיכאל מירו משוחח עם מירי שרון ומזל רנפורד על המעמד הבינלאומי של ארגון נשים עושות שלום ועל הפתח לשינוי תפישות והתפתחות דיאלוג לקראת שלום עם הפלסטינים

 

למידע נוסף ראו http://csonet.org/index.php?menu=17