עקרונות התנועה

 

תנועת נשים עושות שלום, היא תנועה פוליטית בלתי מפלגתית רחבה, הפועלת על-מנת למנוע את המלחמה הבאה ולהביא לסיום הסכסוך הישראלי פלסטיני באמצעות הסכם מדיני מכבד, לא אלים ומוסכם על שני הצדדים, בהשתתפות נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה בישראל, בהתאם להחלטה 1325 של האו"ם.

עקרונות הפעולה ומסרים מרכזיים:

1. הפעולה תורמת לקידום מטרת התנועה: כל פעולה צריכה להציג רציונל לגבי תרומתה לקידום מטרת התנועה. 2. אנחנו קוראות בעד: אנחנו מציעות אלטרנטיבה למה כן ניתן לעשות, לתקווה, לכך שעשייה המקדמת הסכם מדיני היא אפשרית וטובה לעתידה של מדינת ישראל. 3. לא מפלגתיות: אנחנו כאן על מנת ליצר הבנה והסכמה שבקרב רוב אזרחי ישראל, ללא קשר לדפוסי הצבעתם, יש אינטרס רצון וצורך משותפים למצוא וליצר פתרון מוסכם לסכסוך. ולכן, אנחנו לא מקדמות אף מפלגה ולא מקדמות אף אישיות המזוהה מפלגתית, ולא פועלת בשליחות פתק הצבעה כזה או אחר. 4. הובלה נשית: התנועה היא תנועה אזרחית, שטוחה ופתוחה לנשים וגברים כאחד ויחד. עם זאת התנועה פועלת על בסיס האמונה שיש ליצר מרחב בטוח לנשים לעשייה פוליטית ולקול הנשי וכי יש חשיבות ותרומה ייחודית בתהליכים של יצירת הסכמה ציבורית וכן בתהליכי משא ומתן לציבור הנשים על מגוון קולותיו. 5. פרגמטיות: נשים עושות שלום אינה תנועה אידאולוגית, לחברות התנועה אידאולוגיות רבות ומגוונות אך יחד עם זאת המשותף לכולן הוא ההסכמה שהסכם מדיני המכובד ומקובל על שני הצדדים עונה על מגוון צרכים רחב של החברה הישראלית ולכן על אף ההבדלים האידאולוגיים והאחרים חברות (וחברי) התנועה מוכנים, נכונים ומעוניינים לשתף פעולה להשגת המטרה המשותפת. 6. מגוון: תנועת נשים עושות שלום, מכירה בצורך במגוון הקולות כחלק ממטרותיה מתוך ההבנה שככול שיהיו יותר שותפות לתהליך קידום והשגת ההסכם כך גדלים סיכוייו של הסכם זה להיות גורם מאחד ולא מפלג וכך גדלים סיכויי ההסכם להיות בר קיימא. מתוך עקרון זה עולה גם אופן הפעילות של התנועה בפנייתו לציבורים שונים, על מנת לברר ולבדוק אילו צרכים ישנם לאוכלוסיות שונות (המתקשרים להסכם כמובן) ובאילו אופני פעולה אותם ציבוריים היו רוצים לפעול. לכן אין לנו מתכונת אחת, מתודה אחת או אמת אחת בה אנו מנסות לשכנע, אלא, ההפך, אנו לא מנסות לשכנע בכלל, אלא לברר איפה ואיך יש מקום לאחריות ועשייה משותפת. 7. תנועה שטוחה ולא פרסונלית: התנועה מתבססת על הרעיון שבתנועה אזרחית רחבה הסיבה להצטרפות ולפעולה של אלפי מתנדבות היא העיקרון והמטרה ולא הפרסונה. בהתייחס למאפינו של הקול הנשי, התנועה רואה ערך ייחודי ושווה בכל אחת מחברותיה וכלל התפקידים פתוחים בפני כלל חברות התנועה, בתפקידים בעלי טווח אחריות רחבה יותר מתקיימת ותתקיים רוטציה בהתאם להיענותן של חברות התנועה. לתנועה פנים רבות, וכל אחת משמעותית וקובעת. 8. הצעת – ביצעת: על מנת לעודד שיח של אחריות והיות ואין מבנה היררכי או חלוקה ל"מציעות" ומבצעות". כל מי שמציעה רעיון צריכה להיות מוכנה לקחת אחריות על ביצועו (כמובן שבסיוע צוותי העבודה ושאר חברות התנועה), היות והתנועה היא תנועה שטוחה אשר כולן מלבד רכזת התנועה פועלות בה בהתנדבות מלאה ואין דרגים כאלו או אחרים, המחויבות ומידת הפניות של כל אחת בהלימה לעקרונות התנועה היא תנאי ראשוני בקביעת היתכנות הרעיונות. 9. ללא אלימות: התנועה מתנגדת ומגנה כל שימוש באלימות בין אם פיסית או מילולית. 10. בהתאם לחוק: פועלת רק במסגרת החוק.