5.8.18: נשים עושות שלום קוראות לקבינט להוביל לרגיעה ולקדם הסכם מדיני